Asukastoiminta

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusvaltaa omaa asumistaan koskeviin asioihin. Aktiivinen asukastoiminta lisää asumisviihtyvyyttä, edistää talojen kunnossapitoa ja lisää turvallisuuden tunnetta. Asukastoiminta edesauttaa vuorovaikutteista ja kehittävää keskustelua asukkaiden ja yhtiön välille.

Jokaisella kiinteistöllä järjestetään vuosittain asukaskokous, johon kaikki talon asukkaat ovat tervetulleita. Kiinteistön on mahdollisuus perustaa oma asukastoimikuntansa. Asukaskokouksessa käsitellään kiinteistön ajankohtaisia asioita ja asukkaat valitsevat keskuudestaan asukastoimikunnan tai luottamushenkilön, joka edustaa asukkaita asumiseen liittyvissä asioissa. Asukaskokoukseen kannattaa aina osallistua!

Yhtiö tukee asukastoimikuntien toimintaa maksamalla toimintarahaa, jonka määrä riippuu kiinteistön koosta. Toimintarahan avulla voidaan parantaa oman asuinympäristön viihtyisyyttä mm. ostamalla kesäkukkia, kaamosvaloja tai pihapelejä tai järjestää erilaisia tapahtumia. Toimintaraha on tarkoitettu kaikkien kiinteistössä asuvien hyödyksi. Yhtiö kustantaa yhdet talkoot per vuosi (siirtolava, virvokkeet, ym.). Asukastoimikunta voi vapaasti järjestää useammatkin talkoot toimintarahan turvin.

Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen ja varajäsenen edustamaan kiinteistöä Asukasneuvostossa. Asukasneuvoston roolina on edustaa kaikkien kiinteistöjen asukkaita asumiseen liittyvissä asioissa yhtiön suuntaan.

Asukkaat ovat kahdella jäsenellä edustettuna Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kymmenen hengen hallituksessa.

Pöytäkirjat

Asukasdemokratiamalli