Lohjan Vuokra-asunnoilla työskentelee hallinnollinen isännöitsijä, joka vastaa pääasiassa hallinnollisesta toiminnasta ja tekninen isännöitsijä, joka vastaa teknisestä ylläpidosta. Isännöinnin tavoitteena on ylläpitää ja osaltaan kehittää Lohjan Vuokra-asuntojen kiinteistöjä sekä tarjota asukkailleen kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Isännöitsijät toimivat myös yhteistyössä asukastoimikuntien ja asukasneuvoston kanssa. Osallistumme kutsuttaessa asukaskokouksiin ja tilanteen mukaan toteutamme niissä tehtyjä päätöksiä.

Vuosittain tehtävät suuremmat korjaushankkeet päättää Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hallitus. Lisäksi korjaushankkeet esitellään asukastoimikuntien valitsemista edustajista muodostetulle asukasneuvostolle.

Hallinnollisen isännöitsijän toimenkuvaan kuuluu mm.

  • Yhteydenpito asukastoimikuntiin ja asukasdemokratian edistäminen
  • Asumishäiriöiden ja muiden vastaavien ongelmien käsittely ja ratkaiseminen
  • Yhteistyö asumisneuvojan kanssa
  • Yhteydenpito huoltoyhtiöiden kanssa
  • Huoneistotarkastukset poismuuton yhteydessä ja tarvittavien huoneistokorjauksien teettäminen

Teknisen isännöitsijän toimenkuvaan kuuluu mm.

  • Kiinteistöjen ylläpidosta huolehtiminen sekä kunnon seuraaminen
  • Tulevien korjausten valmistelu ja suunnitteluun osallistuminen
  • Yhteydenpito huoltoyhtiöihin sekä muihin kiinteistöissä toimijoihin
  • Huoneistotarkastukset poismuuton yhteydessä ja tarvittavien huoneistokorjauksien teettäminen
  • Kiinteistöissä sattuneiden vahinkotapausten ja vikojen selvittely ja korjaus

Jos sinua askarruttaa jokin isännöintiin liittyvä asia niin ole meihin yhteydessä!

Toimiston työvälineitä