Lomakkeet

Lomakkeet tulee allekirjoittaa ja toimittaa Lohjan vuokra-asuntojen toimistoon postitse. Huom! tämä ei koske sähköistä asuntohakemuslomaketta!

Asumislupahakemus edellyttää myös sisäänmuuttoilmoituksen täyttämisen.

Asumislupahakemus


Huoneiston tarkastuslomake

Huoneiston tarkastuslomake


Häiritsevästä asumisesta ilmoittaminen


Sisäänmuuttoilmoitus


Valtakirja


Vuokraoikeuden siirto


Vuokrasopimuksen irtisanominen


Vuokrasopimuksen irtisanominen – kuolinpesä


Vuokrasopimuksen irtisanominen – puolison suostumus


Ohjeet

Kiinteistön järjestyssäännöt


Muutto-ohje


Sähköinen asuntohakemus

Kynä ja lomakeruutuja
Avaa asuntohakemus

Sähköinen irtisanominen

Avaa sähköinen irtisanominen