Ansökan om bostad

Du kan lämna in din bostadsansökan här. Ansökan är i kraft 3 månader om den inte förnyas. Behovet av bostad samt om behovet av bostad är brådskande avgör valet av hyresgästen.
Du kan förnya ansökan per telefon 019 355 808 eller via e-post asukasvalinta@nulllova.fi.

Ansökningsblanketten är finskspråkig.

Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s hemsidor

På våra hemsidor hittar du bl.a. information om våra lägenheter, kontaktuppgifter, blanketter, boenderådgivning och fastighetsservice.

Hyreskontraktet

När du har betalat garantiavgiften, undertecknat hyreskontraktet och avhämtat nyckeln blir du Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s hyresgäst med rättigheter och skyldigheter.
Ifall du har obetalda hyresavgifter till LohjanVuokra-asunnot Oy kan inte hyreskontraktet undertecknas förrän alla skulder är betalda.

Hyresgarantin varierar från en till tre månaders hyresavgifter beroende på kreditupplysningen (Suomen Asiakastieto Oy) som Lohjan Vuokra-asunnot Oy alltid kollar upp före hyreskontraktet undertecknas. Hyreskontraktet är i kraft tillsvidare ifall inte annat anges.

Intern ansökan om bostad

Om du redan är hyresgäst i Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s bostäder har du möjlighet att av motiverade orsaker ansöka om ändamålsenligt internt bostadsbyte.
Behovet av bostad samt om behovet av bostad är brådskande avgör valet av hyresgästen.

Dessa orsaker är:

  • medicinska orsaker (t.ex. ansöker om bostad från ett hus utan hiss till ett hus med hiss eller till radhus)
  • ekonomiska orsaker (t.ex. för höga boendekostnader i förhållande till inkomster och andra tillgångar)
  • sociala eller andra välgrundade och motiverade orsaker
  • förändring i familjens storlek

Uppsägning av hyreskontraktet

Beakta följande när du ämnar flytta bort från din lägenhet:

Meddela skriftligt om uppsägningen. Anmälan bör ske senast en kalendermånad innan utflyttningen. Anmälan måste vara emottagen av Lohjan Vuokra-asunnot Oy förrän den träder i kraft.
Ifall skador på lägenheten är självförvållade eller lägenheten ostädad, sker reparation/städning på hyresgästens bekostnad. Kostnaderna bör betalas före garantiavgiften returneras. Garantiavgiften returneras ungefär en månad efter bostadsgranskningen, förutsatt att lägenheten är i skick, nycklarna (alla som du tecknat) är återlämnade och hyran betald.