Ansökan om bostad

Fyll i den elektroniska ansökan noggrant, eftersom det påskyndar handläggning av ansökan. Det lönar sig att ansöka om bostad i flera områden, eftersom en avgränsning av områden har en betydande inverkan på möjligheterna att få ett erbjudande av lägenhet. Kom ihåg att hålla uppgifterna i din ansökan uppdaterade, anmäl även förändringar i familje- och bostadsförhållanden samt i inkomster.

Ansökningsblanketten är finskspråkig.

Ansökan är giltig i 90 dagar, under den tiden kan du förnya ansökan genom att göra en ny elektronisk bostadsansökan på vår hemsida, på e-post asukasvalinta@nulllova.fi eller per telefon 019 355 808. Vid val av hyresgäster behandlas ansökningar alla vardagar.

Behovet av bostad samt om behovet av bostad är brådskande avgör valet av hyresgästen.

Vi kontaktar dig ifall vi kan erbjuda bostad.

Hyresgarantin varierar från en till tre månaders hyresavgifter beroende på kreditupplysningen.

Kreditupplysningen kontrolleras av samtliga sökanden.

Lohjan Vuokra-asunnot Oy kontrollerar alltid upp uppgifterna via kreditupplysningen (Suomen Asiakastieto Oy) innan ett hyreskontrakt undertecknas. Hyreskontraktet är i kraft tillsvidare ifall inte annat anges.

Även om du förlorat dina kredituppgifter, har du möjlighet att få bostad.

Om vi kan erbjuda dig en bostad skickar vi ett bostadserbjudande via e-post. Du får även ett sms om erbjudandet. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt. I bostadserbjudande finns information om bilagor som ska bifogas och instruktioner om hur du kan gå och se på bostaden.

Efter att ha fått ett bostadserbjudande har du några dagar på dig att bestämma dig och ange om du accepterar bostaden. Efter att ha accepterat erbjudandet, skicka de begärda bilagorna till vår kundtjänst e-post så snart som möjligt. Du behöver inte förse oss med originalhandlingar. Till exempel räcker det med en högkvalitativ bild av den begärda bilagan. Innan hyresavtalet tecknas går vi igenom avtalsfrågor såsom hyresdeposition, eventuella bilagor, bastu och parkeringsplatser.

Våra bostadsfastigheter har fått samhällets stöd och vi tar hänsyn till de boendevalsprinciper som bekräftats av det och Lohjan Perusturvalautakunta (Lojo Grundtrygghetsnämnden).

Fyll i den elektroniska bostadsansökan här.

Hyreskontraktet

När du har betalat garantiavgiften, undertecknat hyreskontraktet och avhämtat nyckeln blir du Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s hyresgäst med rättigheter och skyldigheter.

Ifall du har obetalda hyresavgifter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy kan inte hyreskontraktet undertecknas förrän alla skulder är betalda.

Intern ansökan om bostad

Om du redan är hyresgäst i Lohjan Vuokra-asunnot Oy:s bostäder har du möjlighet att av motiverade orsaker ansöka om ändamålsenligt internt bostadsbyte.

Behovet av bostad samt om behovet av bostad är brådskande avgör valet av hyresgästen.

Dessa orsaker är:

• medicinska orsaker (t.ex. ansöker om bostad från ett hus utan hiss till ett hus med hiss eller till radhus)
• ekonomiska orsaker (t.ex. för höga boendekostnader i förhållande till inkomster och andra tillgångar)
• sociala eller andra välgrundade och motiverade orsaker
• förändring i familjens storlek

Uppsägning av hyreskontraktet

Beakta följande när du ämnar flytta bort från din bostad:
Meddela skriftligt om uppsägningen. Anmälan bör ske senast en kalendermånad innan utflyttningen. Anmälan måste vara emottagen av Lohjan Vuokra-asunnot Oy förrän den träder i kraft.
Uppsägningen sker främst elektroniskt här. För att använda den elektroniska blanketten behöver man egna bankkoder (Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Andelsbanken, Oma Säästöpankki, POP banken, Sparbanken eller Ålandsbankens bankkoder).

Ifall skador på bostaden är självförvållade eller bostaden ostädad, sker reparation/städning på hyresgästens bekostnad. Kostnaderna bör betalas före garantiavgiften returneras. Garantiavgiften returneras ungefär en månad efter bostadsgranskningen, förutsatt att lägenheten är i skick, nycklarna (alla som du tecknat) är återlämnade och hyran betald.

Om ni inte har möjlighet att säga upp bostaden elektroniskt, skicka då en skriftlig uppsägning till adressen Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Kauppakatu 6, 08100 Lohja, eller skanna uppsägningen till toimisto@nulllova.fi Observera att samtilga hyresgäster som skrivit under hyreskontraktet skall även säga upp hyreskontraktet.