Vuokran määräytyminen Lohjan vuokra-asunnot Oy:llä

Omakustannusperiaate

Vuokranmäärityksessä omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Omakustannusperiaatetta noudatetaan laissa säädetyn rajoitusajan ajan. Vuokratalon vuokranmääritysrajoitus päättyy sen jälkeen, kun valtion tukema laina on maksettu takaisin lainaehtojen mukaisesti tai laina-aika on kulunut loppuun.

Omakustannusvuokra muodostuu kolmesta osasta:

 1. rahoitusvuokrasta
 2. hoitovuokrasta
 3. perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin varautumisena kerättävästä vuokrasta.

Hoitovuokralla katetaan

 • henkilöstökulut
 • hallinto,
 • käyttö ja huolto
  • Kiinteistön huoltotyöt, pihan siivous, auraus ja hiekoitus ym.
 • ulkoalueiden hoito
 • siivous
 • lämmitys
 • vesi ja jätevesi
 • sähkö ja kaasu
 • jätehuolto
 • vahinkovakuutukset
 • vuokrat
 • kiinteistövero
 • korjauskulut
 • muut hoitokulut

Rahoitusvuokralla ts. Pääomavuokralla katetaan:

 • Tontin vuokrakulu
 • Lainojen hoito, Lyhennykset ja korko
 • Tasattavat isommat korjaukset, jotka tehdään ko. vuoden aikana
 • Tuleviin korjauksiin varautuminen

Korjauksiin varautuminen (kerätään ja ilmoitetaan talousarviossa pääomavuokran yhteydessä)

 • perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin varautumisena

Lohjan Vuokra-asunnot Oy:llä käytetään vuokrien tasausta

Vuokrien tasaamisella tarkoitetaan sitä, että vuokra-asunnosta perittävää vuokraa voidaan käyttää sekä sen vuokratalon, jossa asunto sijaitsee, että saman omistajan muiden vuokratalojen menojen kattamiseen. Tasaamisen tavoitteena on turvata tasainen vuokrankehitys ja se, että vuokrat vastaavat mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa siten, että vuokrat ovat keskenään oikeudenmukaisessa suhteessa.

Lisätietoja aravavuokrien määrittelystä seuraavasta linkistä:

https://www.ara.fi/download/noname/%7BA6CE42F9-5022-4E33-A740-0B9CBC04F44B%7D/138597