Vuokrat muodostuvat pääomamenoista ja hoitomenoista.  Riippuen talon iästä pääomamenojen osuus vuokrasta on keskimäärin noin puolet ja hoitomenojen osuus karkeasti saman verran. Pääomamenoihin eivät asukkaat voi juurikaan omalla toiminnallaan vaikuttaa, mutta hoitomenoihin sen sijaan kyllä. Lohjan Vuokra-asunnoilla hoitokuluista suurimman osan muodostavat korjaukset ja erillisurakat. Lisäksi hoitokuluihin lasketaan kuuluvaksi: poistot ja rahoituskulut, lämmitys, vesi, sähkö ja jätehuolto sekä henkilöstökulut ym. kulut. Hankimme ostopalveluina kaikki isännöinnin ulkopuoliset palvelut kuten suunnittelun, rakennuttamisen ja korjaukset.

Kuva: Hoitomenojen jakautuminen Lohjan Vuokra-asunnoilla vuonna 2017.

Vuokra tarkistetaan vuosittain ja asukkaille toimitetaan vuokran tarkistusilmoitus kaksi kuukautta ennen tarkistusta.

Miten asukkaat voivat vaikuttaa vuokratasoon

Asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa hoitokustannusten määrään ja näin ollen myös koko vuokratasoon. On esimerkiksi arvioitu, että kylmän veden lämmitys vie jopa kolmanneksen lämmityksen kuluista. Vähentämällä veden kulutusta ja lämpimän veden käyttöä, säästetään vesimaksujen lisäksi energiamaksuja. Energiankulutusta voi myös vähentää tarkkailemalla huoneiston ja yleisten tilojen lämpötiloja sekä huolehtimalla asianmukaisesta ilmanvaihdosta.

Vastuullinen asuminen vähentää myös siivous- ja korjaustarvetta. Kun ympäristö ja asunto pidetään sekä siistinä että kunnossa, voidaan siivous- ja korjauspalvelujen tarvetta keventää. Vähentämällä jätteiden määrää, sekä kierrättämällä jätteet oikein, voidaan puolestaan vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin, jotka nekin sisältyvät vuokraan.

Talkootöinä voidaan muun muassa suorittaa yleisten tilojen ja piha-alueiden siivoamista, pihojen istutusten ja puiden hoitoa, sekä talvella lumitöitä. Talkootöistä on kuitenkin ensin neuvoteltava isännöitsijän kanssa sekä varmistettava aina, että asianmukaiset vakuutukset ovat voimassa. Talkoisiin tarvittavat työkalut hoitaa yhtiö.

Vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta

Aravavuokratalojen ja korkotukilainoitettujen talojen vuokranmääritys toteutetaan omakustannusperiaatteella. Omakustannusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituskulut ja hyvän kiinteistöpidon mukaiset menot. Vuokra määritellään siten, että menot ja tuotot ovat tasapainossa.

Jotta vuokratasot saadaan pidettyä kohtuullisina ja keskenään oikeudenmukaisessa suhteessa, voidaan kiinteistöjen vuokrat myös tasata. Vuokran tasaamisella tarkoitetaan sitä, että perittävää vuokraa voidaan käyttää usean saman omistajan omistaman kiinteistön menojen kattamiseen. Yleistä on se, että vuokrat tasataan pääomakulujen ja suurempien korjauskulujen osalta, mutta hoitokulut määritetään talokohtaisesti.  Näin toimiessa kenenkään vuokraan ei tule kerralla liian suurta korotusta.