Tärkeää tietoa asukkaille

Uudenmaan jätelautakunta on toukokuussa 2019 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset, joiden mukaan kiinteistöjen tulee lajitella ja kerätä sekajätekeräyksen lisäksi jätteet seuraavasti:

• biojäte, jos huoneistoja on vähintään 5
• kartonki, metalli, pakkauslasi ja -muovi, jos huoneistoja on vähintään 20

Uudet määräykset astuvat voimaan 1.4.2020.

Yhtiö järjestää kiinteistöjen jätekeräyksiä kevään 2020 aikana siten, että tarvittavat lisäkeräykset aloitetaan huhtikuun kuluessa, kun uudet jäteastiat saadaan jaettua kiinteistöille.

Myös kohteisiin, joissa on vähemmän kuin 20 asuntoa pyritään järjestämään lisäkeräyksiä, jätetilojen koon salliessa.

Lajittelun helpottamiseksi jäteastioiden luo lisätään kevään aikana jätehuoltoyrityksen lajitteluopastaulut.

Yhtiö toivoo, että kaikki asukkaat lajittelisivat kotitalousjätteensä.

Jätteiden lajittelu pienentää sekajätteen määrää ja sitä kautta jätehuollon kokonaiskustannuksia.

Terveisin

Lohjan Vuokra-asunnot Oy