Asukasneuvosto on asukkaiden yhteistyöelin. Se koostuu jokaisen vuokranmääritysyksikön (talotoimikunta tai yhteyshenkilö) nimeämästä jäsenestä ja mahdollisesta varajäsenestä. Lova:lla jäsenten toimikausi on yksi vuosi, jonka jälkeen vuokranmääritysyksiköt valitsevat edustajansa uudestaan. Asukasneuvosto valitsee puolestaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lova:n asukasneuvoston kuluvan toimintakauden puheenjohtaja on Jani Hietanen, varapuheenjohtaja Niina Ekman ja sihteeri Anri Kamppinen.

Asukasneuvoston tärkein tehtävä on toimia tiedonvaihtokanavana yhtiön ja asukkaiden välillä. Tätä varten asukasneuvosto ja yhtiön edustajat kokoontuvat tarpeen mukaan, tällä hetkellä noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa yhtiö tiedottaa asukasneuvostolle pitkäntähtäimen suunnitelmista, kuten kehittämishankkeista ja isoista remonteista sekä vuosittaisesta budjetista. Asukastoimikunnat voivat puolestaan tällöin tuoda esille omia tarpeitaan ja toiveitaan yhtiön suuntaan sekä vaihtaa tietoa muiden asukastoimikuntien kesken. Asukasneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yksi kolmasosa asukasneuvostoon kuuluvista jäsenistä. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä Asukastoiminta-sivulla.

Asukasneuvoston tehtävänä on myös kehittää asukkaiden yhteistoimintaa ja aktiivisuutta niin yhtiö- kuin talotasollakin. Lova:n asukasneuvosto ja yhtiö suunnittelevat ja järjestävät erilaisia koulutuksia vuokranmääritysyksiköiden edustajille. Viime vuonna toteutetut hätäensiapu- sekä pelastusvastaavien koulutukset on tarkoitus järjestää tänäkin vuonna. Asukasneuvosto ehdottaa myös keskuudestaan kahta valitsemaansa asukasedustajaa Lova:n kymmenen hengen hallitukseen. Lopullinen päätösvalta asukasedustajista on kuitenkin yhtiökokouksella.