Suoritimme Lohjan Vuokra-asuntojen asukastyytyväisyyskyselyn 11.4.-9.5.2018. Kyselykutsu lähetettiin sekä sähköpostitse että paperi- ja web-lomakekyselynä 696 satunnaisotannalla valituille asukkaillemme. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 286 asukasta. Vastausprosentti oli 41%. Kysely toteutettiin yhteistyössä Feelback Group:n kanssa.

Kyselyn perusteella moni asia on parantunut ja asukastyytyväisyys on noussut kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Tavoitettavuuden, viestinnän ja tiedonkulun parantamiseksi tehdyillä muutoksilla on ollut myönteisiä vaikutuksia, jotka näkyvät kyselyn tuloksissa. Tehtyjä toimenpiteitä ovat mm. toimiston aukioloaikojen muutos, puhelinvaihteen käyttöönotto sekä kotisivujen uudistaminen.

Eniten kiitosta saimme henkilökunnan ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta. Sen sijaan kehittämistä vaativiksi asioiksi nousivat: kiinteistönhoito, asumiskustannukset, piha-alueiden varustelu ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Hyödynnämme kyselyn tuloksia toimintamme kehittämistyössä.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Katso kyselyn tulokset täältä (pdf 437 kb)