Yritys

Lohjan Vuokra-asunnot Oy on Lohjan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Näin voimme tarjota asukkaillemme turvatun ja kohtuuhintaisen asunnon koko asumisen elinkaaren ajaksi.

Tavoitteemme on olla Lohjalla tunnettu, luotettava vuokranantaja, jolla on monipuolinen, hyväkuntoinen asuntokanta ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Yhtiö ei tavoittele liiketoiminnassaan voittoa, vaan toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön liikevaihto koostuu vuokratuloista ja käyttökorvauksista. Asuntojen kunnosta pidetään hyvää huolta ja asunnot tarkastetaan sekä asukkaan vaihtuessa että määräajoin, ja niitä kunnostetaan tarpeen mukaan. Asuntojen kunnostuksen ohella panostamme voimakkaasti kiinteistöjen korjaamiseen talojen elinkaaren jatkamiseksi, asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja samalla asumiskustannusten nousun minimoimiseksi. Asuntoja ja kiinteistöjä ylläpidetään, huolletaan ja kunnostetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla.

Yhtiö on syntynyt vuonna 1991 keskusta-alueen vuokrataloyhtiöiden sulautumisessa ja se on vuosien varrella kasvanut, kun useita muita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu siihen. Meillä on nykyisin yli 2000 vuokra-asuntoa, joista suurin osa on rahoitettu valtion tukemilla lainoilla. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 1970–1990-luvuilla. Asukasvalinnat tekee yrityksen henkilökunta kaupungin ohjeet ja lainsäädännön huomioiden.

Toimistomme sijaitsee Lohjan keskustassa osoitteessa Kauppakatu 6. Yhteensä meitä on 11 työntekijää.

Yhtiön hallituksessa on kymmenen jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Kaupungin edustajia on kahdeksan ja heidät nimeää yhtiökokoukseen kaupunginhallitus. Lisäksi hallituksessa on kaksi asukasedustajaa, joiden valitsemista asukasneuvosto esittää yhtiökokoukselle. Kaupungin tarkastuslautakunta valvoo yhtiön toimintaa.

Asukastoiminnan rungon muodostavat kiinteistökohtaiset asukastoimikunnat. Toimikunnat järjestävät pihatalkoita, juhlia ja muuta harrastustoimintaa ja toimivat yhteistyöelimenä yhtiön ja asukkaiden välillä.