Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Lohjan Vuokra-asunnot Oy kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen sekä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Lovan kotisivuilta löytyy rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomake, joka toimitetaan henkilökohtaisesti toimistoomme tai lähetetään postitse osoitteeseen Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Kauppakatu 6, 3. krs, 08100 Lohja. Mukaan pyyntöön tulee laittaa tunnistusta varten kopio ajokortista, henkilökortista tai passista.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste / kameravalvonta


Rekisteritietojen tarkastuspyyntö